ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧHΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ VOUCHER

Σε παραγωγική λειτουργία έχει τεθεί η πλατφόρμα (https://digitalsme.gov.gr) για τις αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων στη δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Πρόκειται για έργο, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU και συνολικό προϋπολογισμό ύψους 445.000.000 ευρώ.

H Distemicha Single Member P.C. αναλαμβάνει τον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης σας με επιδότηση 90% έως τις 31/10/2022!

Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Εστίαση και τον Τουρισμό με το σύστημα «DERESTO»

  • Δυνατότητα ηλεκτρονικού μενού ή/και παραγγελίας από το τραπέζι/δωμάτιο/ξαπλώστρα (E-TABLE)
  • Ενοποιημένο σύστημα διαχείρισης παραγγελιών με απομακρυσμένη πρόσβαση χωρίς την ανάγκη χρήσης ειδικών συσκευών (E-ORDER)
  • Δημιουργία e-shop και χωρίς προμήθειες (E-DELIVERY)

Το σύστημα DERESTO παραδίδεται προσαρμοσμένο στην εμφάνιση της δικής σας επιχείρησης, πλήρως παραμετροποιημένο και με τα προϊόντα σας μέσα σε μια εβδομάδα.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όλες οι επιχειρήσεις που:

  • Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ
  • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα
  • Έχουν ιδρυθεί / συσταθεί πριν την 01/01/2022
  • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα
  • Λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία
  • Έχουν απασχολήσει τουλάχιστον έναν εργαζόμενο από 1/1/2021-31/12/2021

H ηλεκτρονική εφημερίδα Maroussi.city σε συνεργασία με την εταιρεία Distemicha σας προσφέρουν προνομιακές τιμές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησή σας και την αποτελεσματική παρουσίας σας στο internet.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

 218 218 7770

[email protected]