ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧHΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ VOUCHER

Σε παραγωγική λειτουργία έχει τεθεί η πλατφόρμα (https://digitalsme.gov.gr) για τις αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων στη δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Πρόκειται για έργο, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU και συνολικό […]